Történet

Szent Kereszt Felmagasztalása
Mányi Templom és Plébánia

A község igen ősi, már a 14. században bizonyított a létezése, de már korábbi említések is lehetségesek. A falunak már a 18. század előtt is volt kis temploma, de erre az időre romossá vált és a faluban kevés katolikus család élt.
1723-1792 között a bicskei plébánosra volt bízva a lelkek vezetése.
Batthyányi Fülöp gróf 1787-ben a hívek segítségével megépíttette a mányi templomot, melyet 1790-ben Molnár Márton bicskei esperes plébános áldott meg, de a lelkipásztorkodás továbbra is a bicskei anyaegyház papjaira volt bízva. Három év múlva kapott Mány külön papot: 1793-ban u.n. udvari káplánság, a bicskei plébánia felügyelete alatt, 1829-ben önálló lelkészség, majd 1841-ben végre önálló plébánia lesz. 1810-ben földrengés rázta meg az épületet, 1817-ben pedig orkán és villámcsapás tett benne kárt. A 19. század végén és a 20. század folyamán is többször javították és újították a templomot a rendelkezésre álló anyagiak szerint.
A barokk templomnak három oltára van: főoltára a Szent Kereszt tiszteletére van szentelve, az egyik mellékoltár Jézus Szíve titulusát viseli, a másik mellékoltárt pedig Szűz Mária tiszteletére emelték.
A közösségnek egészen 1995-ig helyben lakó (székesfehérvári egyházmegyés) plébánosa volt, ettől kezdve a zsámbéki plébánia látja el, ahol premontrei szerzetes atyák teljesítenek lelkipásztori szolgálatot.