Korábbi hirdetések

Augusztus 25. Évközi 21. vasárnap

       reggel 7: Laudes

                           ½ 8: Szentmise

  1. ½ 10: Szentmise, majd keresztelő
  2. ½ 6: Vesperás

                   este 6: Szentmise

Augusztus 26. Hétfő

  1. ½ 6: Vesperás

                   este 6: Szentmise

Augusztus 27. Kedd: Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja – emléknap

                   reggel ½ 7: Matutínum és laudes

                   reggel ¼ 8: Szentmise

                   este 6: Előesti vesperás

Augusztus 28. Szerda: SZENT ÁGOSTON ATYÁNK – főünnep

                   reggel ½ 7: Matutínum és laudes

                   reggel ¼ 8: Ünnepi szentmise

                   este 6: Ünnepi vesperás (Gábor Bence beöltözése)

Augusztus 29. Csütörtök: Keresztelő Szent János vértanúsága – emléknap

                   reggel ½ 7: Matutínum és laudes

                   reggel ¼ 8: Szentmise

                   este 6: Vesperás és matutínum

Augusztus 30. Péntek: Boldog Broniszláva premontrei szűz – emléknap

  1. ½ 6: Vesperás

                   este 6: Szentmise

Augusztus 31. Szombat

                   reggel ½ 7: Matutínum és laudes

                   reggel ¼ 8: Szentmise

                   este 6: Vesperás és matutínum

Szeptember 1. Évközi 22. vasárnap

                   reggel 7: Laudes

                           ½ 8: Szentmise

  1. ½ 10: Szentmise
  2. ½ 6: Vesperás

                   este 6: Szentmise

Püspökszentelés
Szombaton volt Marton Zsolt atyának, egyházmegyénk új püspökének szentelése Vácott. Isten éltesse és tartsa meg őt sokáig szolgálatában!

Szent Ágoston főünnepe
Szent Ágoston napján szeretettel látunk mindenkit közös ünneplésre!

Június 30.    Évközi 13. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Évközi 13. vasárnap gyűjtés lesz a Szentszék javára (Péter-fillérek).

Június 29.    Szombat: SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK – főünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Június 28.    Péntek: JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE – főünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 27.    Csütörtök: Szent László király – ünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Június 26.    Szerda: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Június 25.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Június 24.    Hétfő: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE – főünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 23.    ÚRNAPJA (évközi 12. vasárnap)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, majd körmenet az Oltáriszentséggel
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

A nyári időszakban csütörtökön nem lesz szentségimádás.

Búcsú
A június 10-i, pünkösdhétfői búcsúünnep minden segítőjének és résztvevőjének hálás köszönet!

Úrnapja
Jövő vasárnap, Úrnapján négy oltár kerül felállításra és feldíszítésre: két család, a hittanosok és a fiatal családosok készítik az oltárokat.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból.

Június 22.    Szombat: Fisher Szent János és Morus Szent Tamás vértanúk – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Június 21.    Péntek: Gonzága Szent Alajos szerzetes – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 20.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Június 19.    Szerda: Szent Romuald apát – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Június 18.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Június 17.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 16.    SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA (évközi 11. vasárnap)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise (hittanos Te Deum)
du. 4: A gimnázium Te Deuma (B ép. aula)
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 10.    Pünkösdhétfő (egyházközségi búcsúnap)
de. 9: Szentmise, majd közösségi együttlét
du. vesperás az iskolai kápolnában

Június 6-án, csütörtökön, Szent Norbert Atyánk ünnepén, este 6 órakor ünnepi vesperás lesz templomunkban a Premontrei Kántorátus közreműködésével. Szeretettel látunk erre az alkalomra mindenkit! Ezen a napon nem lesz szentségimádás!

Búcsú
Június 10-én, pünkösdhétfőn lesz templomunk búcsúünnepe, hagyományos egyházközségi napunk, családi összejövetel, gyermekek, fiatalok és idősebbek találkozója, együtt-ünneplése. Kérjük, hogy a szentmisék után iratkozzunk fel egy jelképes összeggel a létszám felmérése miatt! Az összejövetelre süteményt elfogadunk, egyéb étel-ital lesz.

Egyházzene
Június 4-én, kedden du. 5 órakor gimnáziumunk 5. osztályosai és az egyházzenész kórus koncertje lesz a gimnázium B épületi aulájában. Elhangzik a Dániel-játék. Mindenkit szeretettel várunk!

Közlekedés
Pünkösdhétfő után, szerdán kezdik a vasúti gyalogos felüljáró bontását. Csak a Köztársaság út felől lehet majd közlekedni egészen szeptemberig. Fokozott figyelemmel járjunk!

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból.

Június 9.    Pünkösdvasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, majd keresztelő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 8.    Szombat: Prágai Szent Ágnes szűz – emléknap
Boldog Sándor István szerzetes vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Június 7.    Péntek
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 6.    Csütörtök: SZENT NORBERT ATYÁNK – főünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Ünnepi vesperás (Premontrei Kántorátus)

Június 5.    Szerda: Szent Bonifác püspök és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: NINCS vesperás (Zsámbék)

Június 4.    Kedd: Szent Quirinus püspök és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Június 3.    Hétfő: Lwanga Szent Károly és társai vértanúk – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 2.    Húsvét 7. vasárnapja (Mennybemenetel)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, majd keresztelő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Májusi litánia
Május hónapban minden nap este ½ 6-kor templomunkban loretói litániát tartunk. Mindenkit szeretettel várunk!

Elsőáldozás
Köszönet az elsőáldozásra felkészítő hitoktatónak, Erika néninek, és köszönet a szülőknek is, akik állhatatosan elhozták gyermekeiket a hittanórákra. A hittan természetesen a tanév végéig folytatódik.

Búcsú
Június 10-én, pünkösdhétfőn lesz templomunk búcsúünnepe, hagyományos egyházközségi napunk, családi összejövetel, gyermekek, fiatalok és idősebbek találkozója, együtt-ünneplése. Kérjük, hogy a szentmisék után iratkozzunk fel egy jelképes összeggel a létszám felmérése miatt! Az összejövetelre süteményt elfogadunk, egyéb étel-ital lesz.

Egyházzenei képzés
Május 28-án, kedden este ½ 6-kor Máriabesnyőn lesz végzős egyházzenész diákjaink vizsgaliturgiája: vesperás és szentmise – sok-sok többszólamú tétellel.

Öregdiák találkozó
Június 1-jén, szombaton lesz a premontrei öregdiákok találkozója, mely de. ½ 10-kor szentmisével kezdődik.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Június 1.    Szombat: Szent Jusztínusz vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise – öregdiák találkozó
este 6: Vesperás és matutínum

Május 31.    Péntek
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia; 6: Szentmise

Május 30.    Áldozócsütörtök: Szent István király ereklyéinek átvitele – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás, vesperás
½ 6: Litánia és matutínum

Május 29.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este ½ 6: Litánia és vesperás

Május 28.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este ½ 6: Litánia és vesperás

Május 27.    Hétfő: Canterbury Szent Ágoston püspök – emléknap
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia; 6: Szentmise

Május 26.    Húsvét 6. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise: elsőáldozás
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Május 19.    Húsvét 5. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia
este 6: Szentmise: bérmálás

Májusi litánia
Május hónapban minden nap este ½ 6-kor templomunkban loretói litániát tartunk. Mindenkit szeretettel várunk!

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, a bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz. Imádkozzunk az elsőáldozókért és bérmálkozókért, szüleikért és hozzátartozóikért!

Harmadrend
Május 17-én, pénteken du. ½ 5-kor lesz a harmadrendiek e havi találkozója.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.
Hétfőn este 6 órakor a szervezésben szívesen részt vevők megbeszélést tartanak a templomban.

Május 18.    Szombat: Szent I. János pápa és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. ½ 6: Litánia, vesperás és matutínum

Május 17.    Péntek: Boldog Scheffler János püspök és vértanú – emléknap
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia; 6: Szentmise

Május 16.    Csütörtök: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás, vesperás
½ 6: Litánia és matutínum

Május 15.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este ½ 6: Litánia és vesperás

Május 14.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este ½ 6: Litánia és vesperás

Május 13.    Hétfő: A fatimai Boldogságos Szűz Mária – emléknap
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia; 6: Szentmise

Május 12.    Húsvét 4. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Májusi litánia
Május hónapban minden nap este ½ 6-kor templomunkban loretói litániát tartunk. Mindenkit szeretettel várunk!

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, a bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz.

Premontrei Auditorium
Május 10-én, pénteken este 7 órakor Kovács Eszter fuvolaestje lesz a Premontrei Auditoriumban. Mindenkit szeretettel várunk!

Élő Rózsafüzér zarándoklat
Május 11-én, szombaton lesz a hagyományos Élő Rózsafüzér zarándoklat. Reggel 8 órakor indul a menet Máriabesnyőről, templomunk kb. 9 órakor várja a zarándokokat egy rövid máriás zsolozsmaóra imádkozásával. Itt is lehet csatlakozni a zarándoklathoz.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Május 11.    Szombat: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. ½ 6: Litánia, vesperás és matutínum

Május 10.    Péntek
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia; 6: Szentmise

Május 9.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás, vesperás
½ 6: Litánia és matutínum

Május 8.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este ½ 6: Litánia és vesperás

Május 7.    Kedd: Szent Norbert Atyánk ereklyéinek átvitele – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este ½ 6: Litánia és vesperás

Május 6.    Hétfő
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia; 6: Szentmise

Május 5.    Húsvét 3. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
este ½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Április 28.    Húsvét 2. vasárnapja (Fehérvasárnap)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise (búzaszenteléssel)
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, a bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz.

Premontrei Auditorium
Április 28-án, vasárnap este ½ 8 órakor a Folytatódó hagyományok koncertsorozat 8. alkalmán a Kruppa Quartett kamarakoncertje lesz a Premontrei Auditoriumban. Mindenkit szeretettel várunk!

Élő Rózsafüzér zarándoklat
Május 11-én, szombaton lesz a hagyományos Élő Rózsafüzér zarándoklat. Reggel 8 órakor indul a menet Máriabesnyőről, templomunk kb. 9 órakor várja a zarándokokat egy rövid máriás zsolozsmaóra imádkozásával. Itt is lehet csatlakozni a zarándoklathoz.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Április 27.    Húsvétszombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Április 26.    Húsvétpéntek
du. ½ 6: Körmenetes vesperás
este 6: Szentmise

Április 25.    Húsvétcsütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Körmenetes vesperás és matutínum

Április 24.    Húsvétszerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Körmenetes vesperás

Április 23.    Húsvétkedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: NINCS vesperás! (Zsámbék)
Április 22.    Húsvéthétfő
reggel ¾ 7: Matutínum és laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
este 6: Körmenetes vesperás (NINCS szentmise!)

Április 21.    HÚSVÉTVASÁRNAP
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Ételszentelés, misztériumjáték, szentmise, körmenet
du. ½ 6: Körmenetes vesperás
este 6: Szentmise

Múlt vasárnap 147.000 Ft gyűlt össze a Szentföld javára. Isten fizesse meg az adományokat!

Nagyböjt
Szánjunk időt az egyházi év legfontosabb időszakának, húsvét titkának megünneplésére! Mindenkit szeretettel várunk!

Hálásan köszönjük a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés dologi és pénzbeli adományait is a zsámbéki premontrei nővérek nevében. Az összegyűjtött élelmiszerek mellé még 185.000.– Ft gyűlt össze. Isten fizesse meg az adományokat!

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, az idei bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz.

Oktatás
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felsős felvételi és beiskolázási tájékoztatója a hirdetőtáblán is olvasható.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Április 20.    Nagyszombat
reggel 7: Jeremiás siralmai (3. lamentáció)
este 8: HÚSVÉTI VIGÍLIA: tűzszentelés, húsvéti örömének,
olvasmányok, keresztvízszentelés, keresztelés, keresztségi
fogadalom megújítása, szentmise, feltámadás

Április 19.    Nagypéntek
du. 3: Keresztúti ájtatosság a templomban
este 6: Passióéneklés, kereszthódolat, „csonkamise”

Április 18.    Nagycsütörtök
este 6: Szentmise az utolsó vacsora emlékére, lábmosás
este ½ 8: Jeremiás siralmai (2. lamentáció)

Április 17.    Nagyszerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás
este 7: Jeremiás siralmai (1. lamentáció) – Evangélikus templom

Április 16.    Nagykedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Április 15.    Nagyhétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise, majd gyóntatás

Április 14.    Nagyböjt 6. vasárnapja (Virágvasárnap)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Körmenet barkaszenteléssel és szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Nagyböjt
A nagyböjti péntekek hústilalmi és kiemelten bűnbánati napok.

Nagyböjti péntekeken az esti szentmise előtt ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.

Jövő szombaton de. 10 órakor minden hittanos és ministráns számára virágvasárnapi körmeneti próba van. Minden érintett jelenlétére számítunk!

A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést a mai vasárnappal lezártuk. Hálásan köszönjük az élelmiszereket, valamint a pénzbeli adományokat is a premontrei nővérek nevében, akiknek eljuttattuk, ill. eljuttatjuk az adományokat.

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, az idei bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz.

Premontrei Auditorium
Április 10-én, szerdán este  ½ 6 órakor a Premontrei Auditóriumban a Premontrei Gimnázium egyházzenészeinek, a premontrei zeneiskola diákjainak és tanáraiknak, valamint a Chopin zeneiskola növendékeinek közös kamarakoncertje lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Április 13.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Április 12.    Péntek
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Keresztút
este 6: Szentmise

Április 11.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Április 10.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Április 9.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Április 8.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Április 7.    Nagyböjt 5. vasárnapja (Feketevasárnap)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.

Nagyböjt
A nagyböjti péntekek hústilalmi és kiemelten bűnbánati napok.

Nagyböjti péntekeken az esti szentmise előtt ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.

Április 5-én, pénteken este lesz az egyházközségi nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban. Burger Ferenc péceli plébános atya gyóntat és lelkigyakorlatos beszédet mond.

A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést egy héttel meghosszabbítjuk, április 7-e, vasárnapig lehet még tartós élelmiszer csomagot hozni, és a templom alsó helyiségeiben elhelyezni, melyeket a zsámbéki premontrei nővérek szegényeket támogató húsvéti segélyakciójára juttatunk el. Pénzbeli adományokat is szívesen fogadunk ugyanerre a szándékra.

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, az idei bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz.

Premontrei Auditorium
Április 2-án, kedden este 7 órakor a Passió film vetítése lesz, rövid bevezetővel.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Április 6.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Április 5.    Péntek
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Keresztút
este 6: Szentmise

Április 4.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Április 3.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Április 2.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Április 1.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 31.    Nagyböjt 4. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, templomunk kisbúcsúja. Este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk. A szentmisén W. Byrd háromszólamú miséjének Kyrie, Gloria, Sanctus és Agnus tételét énekli a PMK, Földváryné Nényei Sára vezényel.

Nagyböjt
A nagyböjti péntekek hústilalmi és kiemelten bűnbánati napok.

Nagyböjti péntekeken az esti szentmise előtt ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.

Április 5-én, pénteken este lesz az egyházközségi nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban. Burger Ferenc péceli plébános atya gyóntat és lelkigyakorlatos beszédet mond.

Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést hirdetett meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Magyar Katolikus Karitászon keresztül a rászorulók javára. Március 24-31. között lehet hétköznap és vasárnap is tartós élelmiszer csomagot hozni, és a templom alsó helyiségeiben elhelyezni, melyeket mi a zsámbéki premontrei nővérek szegényeket támogató húsvéti segélyakciójára juttatunk el. Pénzbeli adományokat is szívesen fogadunk ugyanerre a szándékra.

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, az idei bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz.

Premontrei Auditorium
Március 24-én, vasárnap este ½ 8 órakor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós kamarazenekarának hangversenye lesz a Premontrei Auditóriumban. Szólista: Juniki Spartakus (hegedű), vezényel: Horváth Gábor. Jegyek 2000 Ft-os áron vásárolhatók a helyszínen. Mindenkit szeretettel várunk!

Programajánló
Március 31-én, vasárnap du. 4 órakor a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában „Szent Johanna élete” címmel előadást mutatnak be a verőcei hittanosok és a váci papnövendékek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Március 30.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Március 29.    Péntek
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Keresztút
este 6: Szentmise

Március 28.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Március 27.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 26.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 25.    Hétfő: Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony – főünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 24.    Nagyböjt 3. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Az elmúlt héten, március 12-én, életének 96. évében elhunyt Pálos Frigyes atya, váci kanonok, hatvani plébános és prépost, rendünk jó barátja. Temetése március 20-án, szerdán de. 11 órakor lesz a váci székesegyházban. Imádkozzunk lelki üdvéért!

Nagyböjt
A nagyböjti péntekek hústilalmi és kiemelten bűnbánati napok.

Nagyböjti péntekeken az esti szentmise előtt ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.

Április 5-én, pénteken este lesz az egyházközségi nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban. Burger Ferenc péceli plébános atya gyóntat és lelkigyakorlatos beszédet mond.

Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést hirdetett meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Magyar Katolikus Karitászon keresztül a rászorulók javára. Március 24-31. között lehet hétköznap és vasárnap is tartós élelmiszer csomagot hozni, és a templom alsó helyiségeiben elhelyezni, melyeket mi a zsámbéki premontrei nővérek szegényeket támogató húsvéti segélyakciójára juttatunk el. Pénzbeli adományokat is szívesen fogadunk ugyanerre a szándékra. Az erről szóló levelet és plakátot mellékeltük.

Premontrei Temető
Megújult a fácánosi sírkert Fadrusz-feszülete. Március 20-án, szerdán du. 3 órakor gödöllői és zsámbéki rendtársainkkal együtt megáldjuk a fácánosi rendi temető felújított síremlékeit.

Premontrei Auditorium
Március 24-én, vasárnap este ½ 8 órakor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós kamarazenekarának hangversenye lesz a Premontrei Auditóriumban. Szólista: Juniki Spartakus (hegedű), vezényel: Horváth Gábor. Jegyek 2000 Ft-os áron vásárolhatók a helyszínen. Mindenkit szeretettel várunk!

Oktatás
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felvételi és beiskolázási tájékoztatója a hirdetőtáblán is olvasható.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig. Részletek a mellékletben!

Március 23.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Március 22.    Péntek
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Keresztút
este 6: Szentmise

Március 21.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Március 20.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 19.    Kedd: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese – Főünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 18.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 17.    Nagyböjt 2. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Nagyböjt
A nagyböjti péntekek hústilalmi és kiemelten bűnbánati napok.

Nagyböjti péntekeken az esti szentmise előtt ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.

Április 5-én, pénteken este lesz az egyházközségi nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban. Burger Ferenc péceli plébános atya gyóntat és lelkigyakorlatos beszédet mond.

Stóladíjak
A stóladíjak kb. 10 éve nem változtak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ez évi új díjszabása szerint a szentmisék stóladíja is némileg emelkedik. Templomunkban eddig is középértéket számoltunk csendes és orgonás mise között, ezután is így tesszük. Eszerint a szentmise stóladíja 2 500 Ft lesz.

Oktatás
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felvételi és beiskolázási tájékoztatója a hirdetőtáblán is olvasható.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

Március 16.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Március 15.    Péntek
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Keresztút
este 6: Szentmise

Március 14.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Március 13.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 12.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 11.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 10.    Nagyböjt 1. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

A múlt vasárnap 142 000 Ft-ot gyűjtöttünk a katolikus iskolák javára rendezett perselygyűjtésen, melyet átadunk az általunk fenntartott gimnázium számára. Isten fizesse meg az adományokat!
Jövő vasárnap a ½ 10-es szentmisén megemlékezést tartunk Fényi Ottó atya halálának 17. évfordulója alkalmából.

Nagyböjt
Március 6-a, hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap. Az előírások szerint háromszori húsmentes étkezés és egyszeri jóllakás megengedett. A hamvazószerdai ünnepi nagyböjtkezdő szentmise a bűnbánati zsoltárok elimádkozásával és hamvazkodással este 6 órakor lesz, előtte vesperás. Jöjjünk minél többen!

A nagyböjti péntekek hústilalmi és kiemelten bűnbánati napok.

Nagyböjti péntekeken az esti szentmise előtt ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.

Premontrei Kántorátus
Március 7-én, csütörtökön este 6 órakor polifón vesperást énekel a Premontrei Kántorátus templomunkban. Az együttes 2009. március 5-én alakult, tehát 10 éves fennállását ünnepli. Azóta közel 500 vesperáson énekelt. Mindenkit szeretettel látunk az ünnepi alkalomra!

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2018.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig. Részletek a mellékletben!

Március 9.    Szombat: (Római Szent Franciska szerzetesnő)
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Március 8.    Péntek: (Istenes Szent János szerzetes)
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Keresztút
este 6: Szentmise

Március 7.    Csütörtök: (Szent Perpétua és Felicitász vértanúk)
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: NINCS szentségimádás!
este 6: Polifón vesperás (kántorátus)

Március 6.    Hamvazószerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 5.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 4.    Hétfő: Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 3.    Évközi 8. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

A mai vasárnapon (február 24-én) országos gyűjtés volt a katolikus iskolák javára. Templomunk perselygyűjtését az általunk fenntartott Premontrei Iskolaközpont számára adjuk át.

Harmadrend
Március 1-én, pénteken du. 5 órakor lesz a premontrei harmadrendiek március havi találkozója.

Farsang
Március 2-án, szombaton, 15.00-18.00 között lesz az egyházközségi farsang a Premontrei Auditoriumban, amelyre mindenkit szeretettel várunk! Egy-egy tálca süteményt és üdítőt szívesen fogadunk, a gyerekeket jelmezben várjuk!

Auditorium
Március 3-án, vasárnap este fél 8 órakor a Folytatódó Hagyományok koncertsorozat keretében a Premontrei Auditóriumban Tóth Benedek Bach-estje lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

RIP
Február 26-án, kedden de. 11 órakor lesz a Váci Székesegyházban Stella Leontin besnyői plébános atya temetése. Rendi közösségünk több tagjával is képviselteti magát. Imádkozzunk mindannyian lelki üdvéért!

Programajánló
Február 27-én, szerdán du. 3 órakor a gödöllői görögkatolikus templomban látogatást tesz I. József szír melkita pátriárka, ahol vecsernyét (esti zsolozsmaimádságot) tart. Ezt követően lehetőség nyílik a vele való beszélgetésre is. Szeretettel lát minden érdeklődőt Sivadó János görögkatolikus parókus atya.

Március 2.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Március 1.    Péntek
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Február 28.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Február 27.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Február 26.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Február 25.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Február 24.    Évközi 7. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Jövő vasárnap (február 24-én) országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Templomunk gyűjtését az általunk fenntartott Premontrei Iskolaközpont számára adjuk át.

Farsang
Február 2-án, szombaton, 15.00-18.00 között lesz az egyházközségi farsang a Premontrei Auditoriumban, amelyre mindenkit szeretettel várunk! Egy-egy tálca süteményt és üdítőt szívesen fogadunk, a gyerekeket jelmezben várjuk!

Auditorium
Március 3-án, vasárnap este fél 8 órakor a Folytatódó Hagyományok koncertsorozat keretében a Premontrei Auditóriumban Tóth Benedek Bach-estje lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

Február 23.    Szombat: Szent Polikárp püspök és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Február 22.    Péntek: Szent Péter apostol székfoglalása – ünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Február 21.    Csütörtök: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Február 20.    Szerda: Szent Jácinta és Ferenc, fatimai látnokok – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Február 19.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Február 18.    Hétfő: A szervita rend hét szent alapítója – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Február 17.    Évközi 6. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Február 10.    Évközi 5. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Harmadrend
A harmadrendiek e havi találkozója február 8-án, pénteken du. 5 órakor lesz.

Premontrei Auditorium
Február 9-én, szombaton este 7 órakor a Premontrei Auditóriumban a Szent Efrém Férfikar hangversenye lesz. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Betegek Világnapja
A február 11-i Betegek Világnapjával kapcsolatos plakát és kistarcsai kórházi kiállítási program Teréz anyáról a hirdetőn olvasható.

Február 9.    Szombat: Szent Skolasztika szűz – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Február 8.    Péntek: Emiliáni Szent Jeromos – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Február 7.    Csütörtök
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum
Február 6.    Szerda: Szent japáni vértanúk – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Február 5.    Kedd: Szent Ágota szűz és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás
Február 4.    Hétfő: Szent Frigyes premontrei apát – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Február 3.    Évközi 4. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2-án, szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén de. 10 órakor is lesz szentmise. Szeretettel várjuk erre a hittanosokat,  szüleiket, és minden hívünket. Ez a nap a megszentelt élet, vagyis a szerzetesség ünnepe is egyben.

Premontrei Auditorium
Február 1-jén, pénteken este 7 órakor a Premontrei Auditórium galériáján a Gödöllői Művészbarátok (GÖMB) kiállításmegnyitója lesz, mely eseményre mindenkit nagy szeretettel várunk.

Előfizetések
Az újságok és az Adoremus előfizetési díjai nem változtak, a sekrestyében lehet befizetni.

Február 2.    Szombat: Gyertyaszentelő Boldogasszony – főünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: A hittanóra helyén:
de. 10: Szentmise, gyertyaszentelő körmenettel
este 6: Vesperás és matutínum

Február 1.    Péntek
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 31.    Csütörtök: Bosco Szent János áldozópap – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Január 30.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Január 29.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Január 28.    Hétfő: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 27.    Évközi 3. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Ökumenikus imahét
Az ökumenikus imahét a keresztények egységéért vasárnap elkezdődött. A gödöllői templomokban 21-e hétfőtől szombatig lesznek imádságos alkalmak. A premontrei plébániatemplomban 22-én, kedden este 6 órakor éneklünk ökumenikus vesperást. Erről szóló plakátot mellékelten küldjük.

Premontrei Bál
Premontrei Bál január 26-án, szombaton este lesz a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. A bál jótékonysági célja idén egy zarándokút szervezése diákoknak, rendalapítónk életének és személyének mélyebb megismerésére, Szent Norbert életének meghatározó állomásaira. A bálra minden részt venni kívánó támogatót szeretettel hívunk! Jelentkezési határidő kedd 12.00. Plakátot mellékeltünk.

Előfizetések
Az újságok és az Adoremus előfizetési díjai nem változtak, a sekrestyében lehet befizetni.

Január 26.    Szombat: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Január 25.    Péntek: Szent Pál apostol megtérése, Pálforduló – ünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 24.    Csütörtök: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Január 23.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Január 22.    Kedd: Szent Vince diakónus és vértanú – emléknap
Boldog Batthyány-Strattmann László családapa – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás (az ökumenikus imahét keretében)

Január 21.    Hétfő: Szent Ágnes szűz és vértanú – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 20.    Évközi 2. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás

este 6: Szentmise

Ökumenikus imahét
Az ökumenikus imahét a keresztények egységéért január 20. és 27. között lesz. A gödöllői templomokban 21-e hétfőtől szombatig lesznek imádságos alkalmak. A premontrei plébániatemplomban 22-én, kedden este 6 órakor éneklünk ökumenikus vesperást. Erről szóló plakátot mellékelten küldjük.

Premontrei Bál
Premontrei Bál január 26-án, szombaton este lesz a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. A bál jótékonysági célja idén egy zarándokút szervezése diákoknak, rendalapítónk életének és személyének mélyebb megismerésére, Szent Norbert életének meghatározó állomásaira. A bálra minden résztvenni kívánó támogatót szeretettel hívunk! Plakátot mellékeltünk.

Előfizetések
Az újságok és az Adoremus előfizetési díjai nem változtak, a jövő vasárnaptól (január 20.) lehet befizetni a sekrestyében.

Január 19.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Január 18.    Péntek: Árpád-házi Szent Margit szűz – ünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 17.    Csütörtök: Szent Antal apát – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Január 16.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Január 15.    Kedd: Remete Szent Pál – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Január 14.    Hétfő: Szent Godefrid premontrei szerzetes – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 13.    Vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 6.    Vasárnap: URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Hittan
Január 5-én, szombaton még nem lesznek templomi hittanórák.

Vízkereszt
A vízkereszti iskolaszentelés január 7-én lesz a gimnáziumban.
Az énekes házszenteléseket a gyerekekkel január 12-én, szombaton tartjuk. Erre már várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében!

Az egyházközségi újévköszöntőt, a kánai menyegzőt január 13-án, vasárnap délután 4 órakor tartjuk itt, a templom alsó, közösségi részében.

Premontrei Bál
Premontrei Bál január 26-án, szombaton este lesz a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában, melyre egyházközségünk tagjait is szeretettel hívjuk!

Előfizetések
Kérjük az Adoremus, az Új Ember és a Keresztény Élet újságok meghosszabbításait vagy az esetleges lemondásokat a sekrestyében jelezni!

Január 5.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Január 4.    Péntek
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Január 3.    Csütörtök: Jézus szent neve – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: NINCS Szentségimádás!
este 6: Vesperás és matutínum

Január 2.    Szerda: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók – emléknap
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Január 1.    Kedd: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – főünnep
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

2018-as hirdetések

2017-es hirdetések