Hirdetések 2017

December 31.    A Szent Család vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise, majd év végi beszámoló és hálaadás

December 30.    Szombat karácsony nyolcadában
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

December 29.    Péntek: Becket Szent Tamás püspök és vértanú
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

December 28.    Csütörtök: Aprószentek, vértanúk – ünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. nincs Szentségimádás
este 6: Vesperás és matutínum

December 27.    Szerda: Szent János apostol és evangélista – ünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: keresztelő
este nincs vesperás

December 26.    Kedd: Szent István első vértanú – ünnep
reggel ¾ 7: Matutínum és laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, majd keresztelő
este 6: Vesperás (este nincs szentmise)

December 25.    Hétfő: URUNK SZÜLETÉSE – KARÁCSONY
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

December 24.    Ádvent 4. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise, majd karácsonyi ünnephirdetés
de. ½ 10: Szentmise, majd karácsonyi ünnephirdetés
este 6: Karácsony I. vesperása (nincs szentmise!)
23.00: Karácsonyi matutínum (virrasztó zsolozsma)
24.00: Éjféli szentmise

Rorate
Rorate-misék hétfőtől szombatig minden nap ½ 7-kor kezdődnek: a legjobb adventi készület, jöjjünk minél többen!

Karácsonyi szentgyónás
Gyóntatás a vasárnapi szentmiséken, és pénteken du. 5 órától folyamatosan.

Karácsonyi miserend

  • 25-én, hétfőn, karácsony napján ünnepi miserend lesz.
  • 26-án, kedden, karácsony másnapján csak délelőtti misék lesznek.

Karácsonyi hangverseny
Az egyházközségi karácsonyi hangverseny december 29-én, pénteken délután lesz a Premontrei Auditóriumban.

Premontrei Bál
2018. január 27-én, a Királyi Kastély Lovardájában tartjuk a Premontrei Bált, melyre az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk!

December 23.    Szombat
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
de. nincsenek hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

December 22.    Péntek
reggel ½ 7: Szentmise (régi rítusú)
du. 5: Gyóntatás kezdete
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

December 21.    Csütörtök
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

December 20.    Szerda
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás

December 19.    Kedd
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás

December 18.    Hétfő
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás (nincs szentmise)

December 17.    Ádvent 3. vasárnapja (Gaudete)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, majd keresztelő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise
A nagymise után forralt borozás, amelyre mindenkit szeretettel hívunk!

Rorate
Advent köznapjain (hétfőtől szombatig) minden nap ½ 7-kor kezdődnek a Rorate-misék: a legjobb adventi készület, jöjjünk minél többen!

Adventi vásár
Az adventi könyv- és ajándékvásár megkezdődött az altemplomban. Advent 4. vasárnapján már nem tartunk vásárt.

Premontrei Bál
2018. január 27-én, a Királyi Kastély Lovardájában tartjuk a Premontrei Bált, melyre az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk! Részletek a mellékletben.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez december 13-án, szerdán 9–18-ig a Művészetek Házában, várják a véradókat!

December 16.    Szombat
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
de. 10: hittanórák (utolsó a naptári évben)
este 6: Vesperás és matutínum

December 15.    Péntek
reggel ½ 7: Szentmise (régi rítusú)
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

December 14.    Csütörtök: Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító – emléknap
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

December 13.    Szerda: Szent Lúcia szűz és vértanú – emléknap
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás

December 12.    Kedd: A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária – emléknap
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás

December 11.    Hétfő: Szent I. Damazusz pápa – emléknap
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás (este nincs szentmise)

December 10.    Advent 2. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Rorate
Advent köznapjain (hétfőtől szombatig) minden nap ½ 7-kor kezdődnek a Rorate-misék: a legjobb adventi készület, jöjjünk minél többen!

Adventi vásár
Az adventi könyv- és ajándékvásár megkezdődött az altemplomban. Advent 4 vasárnapján már nem tartunk vásárt.

December 9.    Szombat
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

December 8.    Péntek: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása – főünnep
reggel ½ 7: Szentmise (régi rítusú)
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

December 7.    Csütörtök: Szent Ambrus püspök és hitvalló – emléknap
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

December 6.    Szerda: Szent Miklós püspök és hitvalló – emléknap
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás

December 5.    Kedd
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás

December 4.    Hétfő: Damaszkuszi Szent János hitvalló – emléknap
reggel ½ 7: Rorate-mise, majd reggeli zsolozsma
este 6: Vesperás (este nincs szentmise)

December 3.    Ádvent 1. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Múlt vasárnap 102 000 Ft gyűlt össze a Katolikus Karitász központi céljaira. Isten fizesse az adományokat!

Szombaton de. 9 órakor kezdődik az ádventi koszorú-készítés. Jöhetnek a testvérek és a szülők is!
Az ádventi könyv- és ajándékvásár a jövő vasárnap indul.

December 2.    Szombat
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 9: ádventi koszorú-készítés
este 6: Vesperás és matutínum

December 1.    Péntek
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

November 30.    Csütörtök: Szent András apostol – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

November 29.    Szerda
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

November 28.    Kedd
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

November 27.    Hétfő
½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

November 26.    Vasárnap: Krisztus, a mindenség Királya – főünnep
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise (hálaadással)
de. ½ 10: Szentmise (hálaadással)
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise (hálaadással)

A 2017. évi egyházközségi hozzájárulás befizethető készpénzben a sekrestyében, postai csekken vagy banki átutalással.

Premontrei Esték
Szent László, az ország- és egyházépítő lovagkirály
Előadó: Medgyesy Norbert történész, PPKE
időpont: 2017. november 21., kedd, 16.00
helyszín: Gimnázium B épület

November 25.    Szombat: Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

November 24.    Péntek: Szent vietnámi vértanúk – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

November 23.    Csütörtök: Szent I. Kelemen pápa és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

November 22.    Szerda: Szent Cecília szűz és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

November 21.    Kedd: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

November 20.    Hétfő
½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

November 19.    Évközi 33. vasárnap (Karitász-gyűjtés)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

November 12.    Évközi 32. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

A jövő vasárnapi perselygyűjtés a Karitász javára történik.

Auditorium
Kedden de. 10 órakor „Hősök-Hantok” határon innen és határon túl címmel (I. világháborús emlékhelyek témában) kiállításmegnyitó lesz a Premontrei Auditóriumban. A meghívó plakátját mellékelten küldjük.

November 11.    Szombat: Tours-i Szent Márton püspök – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

November 10.    Péntek: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

November 9.    Csütörtök: A lateráni bazilika felszentelése – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

November 8.    Szerda
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

November 7.    Kedd
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

November 6.    Hétfő
½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

November 5.    Évközi 31. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, majd temetőlátogatás a fácánosi sírkertben
du. ½ 6: Vesperás, este 6: Szentmise

November 4.    Szombat: Borromeo Szent Károly – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák az őszi szünet miatt nem lesznek!
este 6: Vesperás és matutínum

November 3.    Péntek
du. ½ 6: Vesperás, este 6: Szentmise

November 2.    Csütörtök: Halottak napja
reggel 7: Halotti laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
du. ½ 6: Halotti vesperás
este 6: Szentmise minden megholt hívőért (Premontrei Kántorátus)

November 1.    Szerda: MINDENSZENTEK – főünnep
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Mindenszentek második vesperása
este 6: Szentmise, majd halotti virrasztás (matutínum)
Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnepnap, a miselátogatás kötelező.

Október 31.    Kedd: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise, este ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Mindenszentek első vesperása és matutínum

Október 30.    Hétfő
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 29.    Évközi 30. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 28.    Szombat: Szent Simon és Júdás Tádé apostolok – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

Október 27.    Péntek
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise († Mária – temetési miséje)

Október 26.    Csütörtök: Szent Gilbert premontrei apát – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
alatta: vesperás és rózsafüzér, majd matutínum

Október 25.    Szerda: Szent Mór püspök – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 24.    Kedd: Claret Szent Antal Mária püspök – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 23.    Hétfő: Kapisztrán Szent János áldozópap – emléknap
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 22.    Évközi 29. vasárnap – a missziók vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október hónapban minden este ½ 6-kor rózsafüzért imádkozunk.
Pénteken az esti szentmise után, ½ 7-kor egyházközségi képviselőtestületi ülés lesz.
Október 22-én, vasárnap gyűjtés lesz a missziók javára.

Október 21.    Szombat:
reggel ¼ 8: NEM LESZ szentmise! – (Nagyvárad)
de. 10: hittanórák
Október 20.    Péntek: Boldog Kern Jakab premontrei áldozópap – emléknap
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmiseeste 6: NEM LESZ vesperás és matutínum!

Október 19.    Csütörtök: Keresztes Szent Pál áldozópap – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
alatta: vesperás és rózsafüzér, majd matutínum

Október 18.    Szerda: Szent Lukács evangélista – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 17.    Kedd: Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 16.    Hétfő: Szent Hedvig szerzetesnő – emléknap
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 15.    Évközi 28. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október hónapban minden este ½ 6-kor rózsafüzér.

Harmadrend:
A harmadrendiek találkozója október 10-én, kedden du. ½ 5-től lesz.

Közösségek:

  • Baba-Mama Klub: keddenként 10-12 óráig.
  • ApaKlub: havonta egy szombat esti alkalom.
  • Házas hittan: szerdánként a vesperás után, 18.30-19.30-ig.

Az összejövetelekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a plebania@premontrei.hu e-mail címen.

Auditorium:
Megnyílt a Premontrei Auditóriumban a Szerzetesek asztalánál című kiállítás, mely kérésre megtekinthető.

Október 14.    Szombat: Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

Október 13.    Péntek: Boldog Toulorge Péter-Adorján, premontrei vértanú – emléknap
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 12.    Csütörtök
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
alatta: vesperás és rózsafüzér, majd matutínum

Október 11.    Szerda: Szent XXIII. János pápa – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 10.    Kedd: Szent Gerjén és társai, vértanúk – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 9.    Hétfő: Szent Dénes püspök és társai, vértanúk – emléknap
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 8.    Vasárnap: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája – főünnep
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október hónapban minden este ½ 6-kor rózsafüzér.

Harmadrend:
A harmadrendiek találkozója október 10-én, kedden du. ½ 5-től lesz.

Auditorium:
Megnyílt a Premontrei Auditóriumban a Szerzetesek asztalánál című kiállítás, mely kérésre megtekinthető.

Október 4-én este 7 órakor Kruppa Bálint hegedűművész és Borbély László zongoraművész hangversenye.

Október 7.    Szombat: Rózsafüzér Királynője – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

Október 6.    Péntek: Szent Brúnó áldozópap – emléknap
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 5.    Csütörtök
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
alatta: vesperás és rózsafüzér, majd matutínum

Október 4.    Szerda: Assisi Szent Ferenc – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 3.    Kedd
reggel ¼ 8: Szentmise

Október 2.    Hétfő: Szent Őrzőangyalok – emléknap
du. 5: Vesperás, ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Október 1.    Évközi 26. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise – terménybetakarítási hálaadással
du. 5: Vesperás
du. ½ 6: Rózsafüzér
este 6: Szentmise

Szeptember 30.    Szombat: Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

Szeptember 29.    Péntek: Szent Mihály, a Váci Egyházmegye védőszentje – főünnep
reggel 8: Szentmise – a Mária Rádió 9 órakor közvetíti
este 6: NINCS szentmise
(István testvér örökfogadalma Csornán, Bp. belvárosi Szent Mihály-templom búcsúja)

Szeptember 28.    Csütörtök: Szent Vencel vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Első vesperás és matutínum Szent Mihály tiszteletére

Szeptember 27.    Szerda: Páli Szent Vince áldozópap – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 26.    Kedd: Szent Kozma és Damján vértanúk – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 25.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Jövő vasárnaptól (okt. 1.) minden este ½ 6-kor rózsafüzér.

Auditórium
Szombaton de. 10 órakor a Premontrei Auditóriumban kiállítás nyílik Szerzetesek asztalánál címmel. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum munkatársa által összeállított kiállítás a 2016-os Szerzetesek évében járta be Magyarország több kiállítótermét.
auditorium.premontrei.hu

Szeptember 24.    Évközi 25. vasárnap – a Szentírás vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Szeptember 23.    Szombat: Pietrelcinai Szent Pió áldozópap – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

Szeptember 22.    Péntek
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Szeptember 21.    Csütörtök: Szent Máté apostol és evangélista – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Szeptember 20.    Szerda: Szent koreai vértanúk – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 19.    Kedd: Szent Januáriusz püspök és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 18.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Szeptember 17.    Évközi 24. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Szeptember 16.    Szombat: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 10: hittanórák
este 6: Vesperás és matutínum

Szeptember 15.    Péntek: A Fájdalmas Szűzanya – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Szeptember 14.    Csütörtök: A Szent Kereszt felmagasztalása – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás
½ 6: Vesperás és matutínum

Szeptember 13.    Szerda: Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 12.    Kedd: Szűz Mária szent neve  – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 11.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise, majd keresztelő

Szeptember 10.    Évközi 23. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, majd keresztelő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

A plébániai hittancsoportok első találkozása és megbeszélése, új hittanosok beiratkozása szeptember 9-én, szombaton de. 10 órakor lesz.

Besnyői virrasztás Szeptember 9-én este 10 órakor!

Szeptember 9.    Szombat
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum
este 10: Matutínum Szűz Mária tiszteletére Máriabesnyőn

Szeptember 8.    Péntek: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) – ünnep
du. 3: Vesperás – Imre atya örökfogadalma
este 6: Szentmise

Szeptember 7.    Csütörtök: Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk – ünnep
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 6.    Szerda
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 5.    Kedd: Kalkuttai Szent Teréz szűz – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Szeptember 4.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Szeptember 3.    Évközi 22. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise: általános iskolás hittanosok Veni Sancte-je
du. ½ 6: Vesperás
este 6: a Norbertinum Premontrei Kollégium Veni Sancte-je

Veni Sancte szentmisék: péntek 8 óra (gimnázium), vasárnap ½ 10 óra (hittanosok), vasárnap este 6 óra (egyetemisták).
A plébániai hittancsoportok első találkozása és megbeszélése, új hittanosok beiratkozása szeptember 9-én, szombaton de. 10 órakor lesz.

Szeptember 2.    Szombat
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Szeptember 1.    Péntek
reggel 8: Veni Sancte szentmise a gimnázium aulájában
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Augusztus 31.    Csütörtök
reggel ¼ 8: Szentmise

Augusztus 30.    Szerda: Boldog Broniszláva premontrei szűz – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Augusztus 29.    Kedd: Keresztelő Szent János vértanúsága – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Augusztus 28.    Hétfő: SZENT ÁGOSTON ATYÁNK – főünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Augusztus 27.    Évközi 21. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Júl. 9.​Évközi 14. vasárnap
​reggel 7: Laudes
​​ ½ 8: Szentmise
​de. ½ 10: Szentmise
​du. ½ 6: Vesperás
​este 6: Szentmise

• Ma van a Péter-fillér gyűjtés, a Katolikus Egyház központi karitatív céljaira.
• VII. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál részeként kihelyezett koncert lesz templomunkban!

Júl. 8.​Szombat
​reggel ¼ 8: Szentmise
​este 6: Vesperás és matutínum
​este 7: Templomi hangverseny: egy szlovák, egy japán
​​​és egy német gregorián szkóla koncertje

Júl. 7.​Péntek
​du. ½ 6: Vesperás
​este 6: Szentmise: gyászmise † Révész Márton diákunkért

Júl. 6.​Csütörtök: Goretti Szent Mária szűz és vértanú – eml.
​reggel ¼ 8: Szentmise

Júl. 5.​Szerda: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap – eml.
​reggel ¼ 8: Szentmise

Júl. 4.​Kedd: Portugáliai Szent Erzsébet – eml.
​reggel ¼ 8: Szentmise

Júl. 3.​Hétfő: Szent Tamás apostol – ünnep
​du. ½ 6: Vesperás
​este 6: Szentmise

Júl. 2.​Évközi 13. vasárnap
​reggel 7: Laudes
​​ ½ 8: Szentmise
​de. ½ 10: Szentmise, majd keresztelő
​du. ½ 6: Vesperás
​este 6: Szentmise

Június 25.    Évközi 12. vasárnap
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 4: a Premontrei Gimnázium Te Deuma a gimn. aulájában
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Ezen a vasárnapon lesz a Péter-fillérek gyűjtése, a Katolikus Egyház központi karitatív céljaira.

Egyházközségi nyári tábort szervezünk Gödöllő város balatonlellei üdülőjében, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk.
85 fő már jelentkezett, de még kb. 15 szabad hely van, amit nagyon szeretnénk betölteni, tehát további jelentkezéseket várunk:http://plebania.premontrei.hu/godollo/tabor/
Időpont: 2017. június 26–30.
A részvételi díjból 20% kedvezményt biztosít az egyházközség.
Az utazást mindenki számára autókkal igyekszünk megoldani.

Június 24.    Szombat: Keresztelő Szent János születése – főünnep
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 23.    Péntek: Jézus Szent Szíve – főünnep
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 22.    Csütörtök:
Fisher Szent János ppk., vt. és Morus Szent Tamás vt. – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 21.    Szerda: Gonzága Szent Alajos szerzetes – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 20.    Kedd
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 19.    Hétfő: Szent Romuáld apát – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 18.    Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapja (évk. 11. vasárnap)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise és szentségi körmenet
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 17.    Szombat
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 16.    Péntek: Szent Iszfrid premontrei püspök – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 15.    Csütörtök: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 14.    Szerda
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 13.    Kedd: Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás
este ½ 7: Szentmise – a Norbertinum Te Deuma

Június 12.    Hétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise: Servitium generale
(gyászmise meghalt rendtársainkért, rokonainkért, jótevőinkért)

Június 11.    Szentháromság vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise – hittanosok Te Deuma
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise – bérmálás (Varga Lajos segédpüspök)

Június 11.    Szentháromság vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise – bérmálás (Varga Lajos segédpüspök)

Pünkösdhétfőn hagyományosan egyházközségi napot tartunk. A 9 órai szentmise után a gimnázium sportudvarán gyülekezünk. A szokásos ételt, italt biztosítjuk, süteményt, üdítőt hozzunk!

Egyházközségi nyári tábort szervezünk Gödöllő város balatonlellei üdülőjében, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk.
Ez a tábor a korábbi hittanos-szkólás-ministráns tábor kibővítése a családok felé. Természetesen bárki jöhet egyénileg is (fiatal és idős egyaránt).
Időpont: 2017. június 26–30.
A részvételi díjból 20% kedvezményt biztosít az egyházközség.
Jelentkezési határidő: 2017. június 7.
További részletek a plébánia weboldalán: http://plebania.premontrei.hu/godollo/tabor/

Belvárosi Szent Mihály-templom
Június 6. (kedd) 16.00
Szentmise és vesperás Szent Norbert tiszteletére
(a templomban két éve premontrei atyák lelkipásztorkodnak)

Premontrei Auditórium
Június 7. (szerda) 19.00
Jótékonysági koncert a Premontrei Szent Norbert Kórus javára
(egyházzenész kórus koncertje)

Városi Könyvtár
Június 8. (csütörtök) 18.00
Ullmann Péter atya “Inkább lenni, mint látszani” c. új könyvének bemutatója.
A könyvet a Szent István Társulat adta ki, Ö. Kovács József és Szabó Csaba szerkesztették. Meghívott vendég: Laurinyecz Mihály teológiai professzor, a szerzővel Lencsés Barna történelem tanár beszélget.

Június 10.    Szombat
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 9 és 10: hittanórák

Június 9.    Péntek: Szent Efrém diakónus és egyháztanító – emléknap
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Június 8.    Csütörtök: Prágai Szent Ágnes szűz – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 7.    Szerda
reggel ¼ 8: Szentmise

Június 6.    Kedd: Szent Norbert atyánk – főünnep
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 4: Szentmise a belvárosi Szent Mihály-templomban
du. 5: Vesperás a belvárosi Szent Mihály-templomban

Június 5.    Pünkösdhétfő (Szent Bonifác püspök és vértanú – emléknap)
de. 9: Szentmise, egyházközségi nap

Június 4.    Pünkösd vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise, keresztelő, du. 3 ó. keresztelő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Május 28.    Húsvét 7. vasárnapja (Mennybemenetel)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Május hónapban minden nap este ½ 6-kor lorettói litániát és vesperást imádkozunk! (Hétfőn, pénteken és vasárnap a vesperás a litánia előtt, 5 órakor lesz!)

Egyházközségi nyári tábort szervezünk Gödöllő város balatonlellei üdülőjében, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk.
Ez a tábor a korábbi hittanos-szkólás-ministráns tábor kibővítése a családok felé. Természetesen bárki jöhet egyénileg is (fiatal és idős egyaránt).
Időpont: 2017. június 26–30.
A részvételi díjból 20% kedvezményt biztosít az egyházközség.
Jelentkezési határidő: 2017. június 7.
További részletek a http://plebania.premontrei.hu/godollo/tabor/ weboldalon találhatóak, jelentkezni lehet a http://forms.premontrei.hu/csaladtabor17 oldalon.

Premontrei Auditórium
Május 27. (szombat) 18.00
Viva la musica! – dalok és áriák a muzsika nyelvén
Szentes Anna és Virág Emese koncertje

Május 28. (vasárnap) 19.30
Régizenei utazás
Nagy Bertalan és a Bacchus Consort koncertje

Június 2. (péntek) 19.00
Ullmann Péter atya Inkább lenni, mint látszani c. új könyvének bemutatója.
A könyvet a Szent István Társulat adta ki, Ö. Kovács József szerkesztette és Réger Ádám mutatja be.

Május 27.    Szombat: Canterburyi Szent Ágoston püspök – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 9 és 10: hittanórák

Május 26.    Péntek: Néri Szent Fülöp áldozópap – emléknap
du. 5: Vesperás
½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Május 25.    Csütörtök: Szent VII. Gergely pápa – emléknap
(Mennybemenetel napja)
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás, vesperás, litánia

Május 24.    Szerda: Szent Hermann-József premontrei áldozópap – emléknap
Szűz Mária, keresztények segítsége – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Május 23.    Kedd: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Május 22.    Hétfő: Szent Rita szerzetesnő – emléknap
du. 5: Vesperás
½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Május 21.    Húsvét 6. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Május hónapban minden nap este ½ 6-kor lorettói litániát és vesperást imádkozunk. Pénteken és vasárnap a vesperás a litánia előtt, 5 órakor lesz.

Egyházközségi nyári tábort szervezünk Gödöllő Város balatonlellei üdülőjében, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk.
Ez a tábor a korábbi hittanos-szkólás-ministráns tábor kibővítése a családok felé. Természetesen bárki jöhet egyénileg is (fiatal és idős egyaránt).
Időpont: 2017.06.26-30. A részvételi díjból 20% kedvezményt biztosít az egyházközség.
Jelentkezési határidő: 2017. június 7.
Részletek

Május 21. Húsvét 6. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise: elsőáldozás
du. 5: Vesperás
½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Május 20. Szombat: Sienai Szent Bernardin áldozópap – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
de. 9 és 10: hittanórák
du. 3: első gyónás

Május 19. Péntek
du. 5: Vesperás
½ 6: Litánia
este 6: Szentmise

Május 18. Csütörtök: Szent I. János pápa és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise
du. 5: Szentségimádás, vesperás, litánia

Május 17. Szerda
reggel ¼ 8: Szentmise

Május 16. Kedd: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú – emléknap
reggel ¼ 8: Szentmise

Május 15. Hétfő
de. 11: Szentmise: vizitáció megnyitása
este ½ 6: Litánia és vesperás

Május 14. Húsvét 5. vasárnapja
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Szentmise
du. 5: Vesperás
½ 6: Litánia
este 6: Szentmise