Hirdetések

Április 14.    Nagyböjt 6. vasárnapja (Virágvasárnap)
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise, passióéneklés
de. ½ 10: Körmenet, szentmise, passióéneklés
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise, passióéneklés
Április 15.    Nagyhétfő
du. ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise, majd gyóntatás
Április 16.    Nagykedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás
Április 17.    Nagyszerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás
este 7: Jeremiás siralmai (1. lamentáció) – Evangélikus templom
Április 18.    Nagycsütörtök
este 6: Szentmise az utolsó vacsora emlékére, lábmosás
este ½ 8: Jeremiás siralmai (2. lamentáció)
Április 19.    Nagypéntek
du. 3: Keresztúti ájtatosság a templomban
este 6: Passióéneklés, kereszthódolat, „csonkamise”
Április 20.    Nagyszombat
reggel 7: Jeremiás siralmai (3. lamentáció)
este 8: HÚSVÉTI VIGÍLIA: tűzszentelés, húsvéti örömének,
olvasmányok, keresztvízszentelés, keresztelés, keresztségi
fogadalom megújítása, szentmise, feltámadás
Április 21.    HÚSVÉTVASÁRNAP
reggel 7: Laudes
½ 8: Szentmise
de. ½ 10: Ételszentelés, misztériumjáték, szentmise, körmenet
du. ½ 6: Körmenetes vesperás
este 6: Szentmise

Múlt vasárnap 147.000 Ft gyűlt össze a Szentföld javára. Isten fizesse meg az adományokat!

Nagyböjt
Szánjunk időt az egyházi év legfontosabb időszakának, húsvét titkának megünneplésére! Mindenkit szeretettel várunk!

Hálásan köszönjük a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés dologi és pénzbeli adományait is a zsámbéki premontrei nővérek nevében. Az összegyűjtött élelmiszerek mellé még 185.000.– Ft gyűlt össze. Isten fizesse meg az adományokat!

Elsőáldozás, bérmálkozás
Templomunkban az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a fél 10-es szentmisén, az idei bérmálás pedig május 19-én, a vasárnap esti szentmisén lesz.

Oktatás
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felsős felvételi és beiskolázási tájékoztatója a hirdetőtáblán is olvasható.

Nyári tábor
Egyházközségi nyári tábort szervezünk Balatonvilágosra, ahová az egyházközség valamennyi tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Időpont: 2019.07.01–06. A részvételi díjból 25–40% kedvezményt biztosítunk rendi, egyházközségi és pályázati forrásokból. Jelentkezés: 2019. március 11-től a létszám beteltéig.

 

Korábbi hirdetések