Történet

Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony
Premontrei Templom és Plébánia, Gödöllő

A gödöllői premontreiek Jászóról jöttek tanítani az elszakított Felvidékről.
Az 1924-ben meginduló iskola és rendház mellé sajnos a jelentős költségek miatt nem épülhetett meg a tervezett méltó templom. Azután 1948/50-től a rendi munkát és életet betiltották, a közösség hosszú ideig csak titokban működhetett.
Rendi közösségünk 1989-ben hivatalosan is újra alakulhatott, és az oktatással párhuzamosan a lelkipásztori szolgálat is megindult. Az iskola építés mellett a rend kápolnát is épített 1991/92-ben a szomszédos utcában. A Fácán-sori kis templomot 1993-ban áldotta meg Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök. Öt évvel később (1998) a püspök atya a rendi templomot plébániai rangra emelte, a vasúton túli fejlődő városrész lelkipásztori szolgálatára.