Hirdetések

Március 21.   Nagyböjt 5. vasárnapja (Feketevasárnap)
reggel 7: Laudes
9: Plébániai szentmise – élő közvetítés
½ 11: Hagyományos rítusú szentmise (közvetítéssel)
este ½ 6: Vesperás
este 6: Hagyományos rítusú szentmise (közvetítéssel)

Március 22.    Hétfő
este ½ 6: Vesperás
este 6: Szentmise

Március 23.    Kedd
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 24.    Szerda
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás

Március 25.    Csütörtök: Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony – főünnep
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
Szentségimádás, benne: vesperás és matutínum
este 6: Hagyományos rítusú szentmise (közvetítéssel)

Március 26.    Péntek
5: Vesperás
½ 6: Keresztút
este 6: Szentmise

Március 27.    Szombat
reggel ½ 7: Matutínum és laudes
reggel ¼ 8: Szentmise
este 6: Vesperás és matutínum

Március 28.    Nagyböjt 6. vasárnapja (Virágvasárnap)
reggel 7: Laudes
9: Körmenet, szentmise, passió (közvetítéssel)
½ 11: Körmenet, szentmise, passió (közvetítéssel)
este ½ 6: Vesperás
este 6: Hagyományos rítusú szentmise passióval (közvetítéssel)

Március 25-én, csütörtökön lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, templomunk kisbúcsúja. Az esti szentmise lesz közvetítve.

Nagyböjt

  • A nagyböjti péntekek hústilalmi és kiemelten bűnbánati napok!
  • Szentgyónás végezhető a templom nyitva tartása idején bármikor.
  • Nagyböjti péntekeken a megváltozott, otthoni helyzetben is lehetőség szerint végezzük el Jézus Krisztus keresztútját! Az Éneklő Egyház 1035. oldalán és 1050. oldalán is van egy-egy énekekkel együtt, de az interneten is találhatunk (pl. Keresztút gyűjtemény).
  • A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés folytatódik. Reggelente vagy este el lehet hozni a templomba az adományokat, vagy az erre szánt összeget. Isten fizesse meg az adományokat!

Plébániai hittan

  • A szombati templomi hittanórák az iskolai tanítással együtt szünetelnek. Reméljük, hogy a tavaszi szünet után pótolni tudjuk a készületet, ahogy tavaly is tettük. Célunk, hogy június folyamán sor kerülhessen az elsőáldozásra.
  • A gyermekek bibliai rejtvényeit a mai és a következő vasárnapokhoz elküldjük az egyházközségi levelező listára.

Járvány ideje van

  • A járványügyi egyházi intézkedések értelmében március 8-tól, hétfőtől a következő intézkedésekig nincsenek nyilvános istentiszteletek, de a templomok nyitva maradhatnak. Templomunk szerzetesi templom, ahol a premontreiek naponta végzik imádságaikat. Ezekben az időpontokban a templom továbbra is nyitva lesz.
  • Kérem a közösségi és az egyéni böjt felajánlását felnőttektől és gyerekektől is az emberek testi és lelki egészségéért, a betegek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért. Imádkozzunk a járvány megfékezésében fáradozókért és a felelős világi vezetőkért!
  • A perselyadományok tartós visszaszorulása miatt szeretném kérni egyházközségünk tagjait, hogy lehetőségük szerint támogassák a plébániát és a templomot adományaikkal, melyet a plébániai bankszámlára lehet elutalni ’adomány’ megjelöléssel. Köszönet érte!

Péter atya üzenete a mellékletben olvasható

Premontrei 900

A Premontrei Rend alapításának 900 éves évfordulójára emlékező jubileumi év 2020. ádvent 1. vasárnapjától (november 29.) 2022. január 9-ig (Urunk megkeresztelkedésének ünnepéig) tart. A jubielumi évre generális apátunk kérésére rendünk a következő kiváltságot kapta az Apostoli Penitenciáriától: a rend tagjai és a templomaikhoz kötődő hívek számára naponta egyszer elnyerhető, a halottak üdvéért felajánlható teljes búcsút engedélyez a szokásos feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára), amennyiben felkeresnek egy, a rendhez tartozó vagy a rend által ellátott templomot.

Szeretettel:

Gödöllői Premontrei Plébánia

2100 Gödöllő, Fácán sor 3.

Adószám: 18633088-1-13

plebania@premontrei.hu

http://plebania.premontrei.hu/godollo

Számlaszám: 10400494-04902801 (K&H)