Baba-Mama klub

Baba-mama találkozó (2017.05.31.)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, új tagokat!
Alkalmainkat minden héten szerdán 10-12 óra között tartjuk.

Premontrei baba-mama csoport elérhetőségei:
Nényei Sára            nenyeis@yahoo.com,     30 490 94 15
Ollé Melinda      olle.melinda@freemail.hu, 20 440 71 75

ÉDESANYÁK IMÁJA:
MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk:
SEGÍTS MINKET URUNK, 

– hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
– hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
– hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
– hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
– hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
– hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
– hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet. – hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
– hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
– hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
– hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
– hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon N. gyermekért.

Könyörögjünk!
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséged-ben az egész örökkévalóságon át. Ámen.